Gezondheidsverklaring. (EV)

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heeft u bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruikt u medicijnen die invloed hebben op hoe u rijdt? Dan mag u niet altijd de weg op. Kijk voor meer informatie eens op Mag ik rijden als…. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring).

U koopt een Gezondheidsverklaring op Mijn CBR. Via het keuzemenu hieronder leest u welke Gezondheidsverklaring op u van toepassing is en welke stappen daar bij horen.

Het vervolg van uw Gezondheidsverklaring:

Ik heb een Gezondheidsverklaring ingediend, wat kan ik verwachten?

Op basis van uw Gezondheidsverklaring beoordelen wij of u ‘rijgeschikt’ bent. Soms ontvangt u meteen bericht dat u geschikt bent, in sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig door een medisch specialist of vragen we u om een rijtest te doen. In ieder geval krijgt u hierover uiterlijk binnen vier weken bericht van het CBR.

Hoe gaat het proces precies in zijn werk? Dat verschilt.
Het CBR is stapsgewijs het rijgeschiktheidsproces aan het digitaliseren. Deels werken we nog met papier, deels met het huidige systeem en deels met een nieuw systeem. Het stapsgewijs invoeren heeft als voordeel dat we het proces goed kunnen monitoren en goed kunnen kijken of alles goed werkt. Het nadeel is dat we tijdelijk werken met verschillende procedures.

Om die reden is het lastig aan u als klant uit te leggen hoe het proces in zijn werk gaat nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingediend. Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe u dat doet: op papier of digitaal. Maar ook bij digitaal indienen kan het proces verschillen. Afhankelijk van in welk systeem uw aanvraag wordt afgehandeld.

In alle gevallen zullen we u persoonlijk goed informeren hoe de procedure eruit ziet in uw geval. U hoort dan per stap wat er van u verwacht wordt (bijvoorbeeld een arts bezoeken, een verklaring insturen) en wat u van het CBR kan verwachten (een brief per post of een bericht in uw inbox).

We vragen uw begrip voor deze, tijdelijk onduidelijke, situatie. Naar verwachting zijn we eind 2018 volledig overgestapt op het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze en kunnen we u op deze site in het algemeen informeren over de stappen in de procedure.
Heeft u uw aanvraag op papier ingediend, dan kunt u in deze brochure lezen hoe de procedure er stapsgewijs uitziet.